Hizmetlerimiz


Endüstriyel Atık Nakli

Endüstri alanında daha önceden kullanılmış, işlenmiş veya tüketilmiş malzemelerin artık kullanılmayan, işlenemeyen veya tüketilemeyen arta kalmış parçaları yönetmeliklere uygun sertifikalı olarak taşıyoruz. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen endüstriyel atıkları, entegre edilerek, geri dönüşüm yoluyla piyasa tekrar kazandırılmaya çalışılmasına destek veriyoruz.

Endüstriyel atıkları piyasaya tekrar kazandırmanın amacı, piyasa içi dönüşümü sağlayarak, insan sağlığına olumsuz etkileri en aza indirgemektir. Endüstriyel Atık teknolojik gelişmeler sonucu, kullanımı piyasalardan kaldırılan ürünler neticesinde de oluşabilir. Bu gibi durumlarda elimizde bulundurduğumuz artık iş görmeyen teknolojik artıklarımızı, geri dönüşüm yapan ve piyasaya dolaylı yoldan tekrar kazandırmayı amaçlayan firmalara satmak daha akıllıca bir karar olur.

Endüstriyel Atıkların Sağlığa Zararları

Endüstriyel atıkların havaya karışması halinde insan sağlığına büyük ölçüde olumsuz etkileri olacaktır. Geri dönüşüme veya entegre işleme verilmeyen endüstriyel atıklar, çevresinde pek çok zararlı bakteri sonucu hem doğayı, hem de insan sağlığını, solunum yolları veya direk etki halinde fiziksel olarak etki gösterecektir. Solunum yollarımızın tıkanması veya direk etki ile bulaşan bakteriler. Vücudumuzda kalıcı hasarlara yol açabilirler. Bu gibi bir olayla karşılaştığımızda yetkilere haber vermek iyi bir seçimdir.